SGK 193 BÜRO PERSONELİ ALACAK

SGK Sözleşmeli Büro Personeli Alacak

SGK 193 BÜRO PERSONELİ ALACAK
15 Nisan 2017 Cumartesi 15:08

SGK Sözleşmeli Büro Personeli Alacak. Konu ile ilgili yapılan açıklama aşağıdadır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ ALIM İLANI

1 - GENEL AÇIKLAMALAR
Kurumumuz Ankara i lind e istihdam edilmek üzere , 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi gereğince 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde , önlisans mezunları için yapılan 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSSP93) puan tür ü esas alınarak toplam 193 s özleşmeli büro p erson eli alınacaktır.

2 - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
2 .1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak. 2.2 - S osyal Güvenlik K uru mun dan emeklilik veya yaşlıl ık aylığı almıyor olmak.
2.3 - 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP93 pua n türünden en az 80 puan almış olmak .
2 .4 - Üniversitelerin aşağıda belirtilen önlisans programların dan ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birinden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olm ak.
 2.5 - 2016 lisans KPSS başvurularının son günü olan 31/03/2016 tarihi itibarıyla en üst mezuniyeti lisans olduğu h alde önlisans mezuniyetine göre bu ilana yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Bu kişilerle sözleşme imzalanmayacak, sözleşme imzalansa bile bu durumun anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
2.6 - Diploması alan belirlemeyen, yalnızca önlisan s derecesi veren adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2.7 - Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
2.8 - Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
2.9 - Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak. (Atanmaya hak kaz anan adaylar için)

3 - BAŞVURU İŞLEMLERİ
3 . 1 - Başvurular elektronik olarak yapılacaktır. Adaylar 10 / 04 /2017 - 24 / 04 /2017 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ile https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinde bulunan başvuru ekranına giriş yapacak olup, “ Sosyal Güvenlik Kurumu Sözleşmeli Büro Personeli Başvuru Formu ” nu eksiksiz ve doğru olarak doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna tıklayarak başvurularını tamamlayacaklardır. Bu aşamada başvuru formundan bir ç ıktı alınacak ve bu çıktı sakla nacaktır. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan adaylar sorumludur. Elektronik ortam dışında yapılan başvuru lar kabul edilmeyecektir.
3 . 2 - Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak, yapılmı ş olsa dahi iptal edilecektir. B u kişiler hiç bir ha k talep edeme yecekler ve haklarında Türk Ceza Kanununun il gili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyu rusunda bulunul acaktır.
3 . 3 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında , 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket e tmes i nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenler in , fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle sözleşmeli personel p ozisyonlarında istihdam edilme leri mümkün değildir.

4 - ATAMA İŞLEMİ
4 .1 - Yukarıda belirtilen şartl arı taşıyan ve süre si içerisinde başvuru yapan adayların KPSS puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sırala ması yapılarak 19 3 as ıl ve 193 ye dek adayın listesi ve asıl listede yer alan adaylardan atamalarına esas olmak üzere teslim edecekleri belgeler Kurum internet sitesinde ( www.sgk.gov.tr ) ilan edilecektir. Adaylara bununla ilgili ayrıca yazılı bir tebli gat gönderilmeyecektir.
4. 2 - Ası l adaylardan ve sırası gelen yedek adaylardan çeşitli nedenlerle görevlerine başlamayanların yerine , asıl adayların atanmalarına ilişkin belgelerin ilan edildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde puan sırasına gör e yedek adaylardan atama yapılacak olup , söz konusu atama işlemleri ile ilgili duyuru lar Kurum internet sitesinden bilahare yapılacaktır. A taması yapılan ancak göreve başlatma işlemleri devam eden yedek adaylar hariç olmak üzere , 1 (bir) yıllık süre dolduk tan sonra , boş pozisyonlara bu ilan kapsamında hiçbir şekilde atama yapılmayacaktır.
4.3 - Atama işleminde, adayların ibra z etmiş oldukları bilgilerin tutarlılığı kontrol edilecek olup, bilgilerde tutarsızlık tespit edildiği takdirde atama işlemi iptal ed ilecektir.
4 .4 - Atama işlemlerinde puanı eşit adaylar arası ndan mezuniyet tarihi önce olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

5 - SOSYAL GÜVENLİK VE MALİ HÜKÜMLER
5 . 1 - İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacakl ardır.
5 . 2 - Kurumumuzda göreve başlayacak olan sözleşmeli büro p ersoneline aylık brüt 2157,85 TL sö zleşme ücreti ile aylık brüt 775 , 6 6 TL ek ödeme olmak üzere toplam brüt 2933 , 51 TL ödeme yapılacaktır. (Aylık brüt ücret tutarından sigorta ve sağlık p rimi i le gelir ve damga vergisi , ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir. )

İLETİŞİM İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Merkez Atama Şube Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Atama Servisi
Tel : 0312 207 84 28 – 29
Faks : 0 312 207 8 1 4 4
e-posta: akavgaci@sgk.gov.tr - ftuna@sgk.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi için: ilan_193_bp_2017_1.pdf

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.